framsida

Tandborstning och högläsning
= goda kvällsrutiner

Jordan och Pelle Svanslös värnar om goda kvällsrutiner. Och vad passar bättre ihop än tandborstning och kvällsläsning? Varför det är viktigt att borsta tänderna vet du nog redan. Men varför är det viktigt med högläsning?

  • Sverige är ett av de OECD-länder i världen som hade absolut lägst resultat i den s k PISA-rapporten som kom 2013. Den visade att svenska elevers läsförståelse har sjunkit dramatiskt de senaste åren.
  • 23% av alla svenska elever går ut nian utan att ha en god läsförståelse.
  • Högläsning spelar roll! Undersökningar visar att de barn som blivit lästa för under uppväxten har nära dubbelt så stort ordförråd när de börjar skolan jämfört med de barn som inte fått lyssna på högläsning.
  • Ändå minskar högläsningen. Enligt en undersökning gjord av Läsrörelsen och Junibacken 2013 läser bara 35% procent för sina barn varje
    dag. För tio år sedan var siffran dubbelt så hög.
  • Den minskade högläsningen hemma är en huvudförklaring till katastrofsiffrorna när det gäller läsförståelse.
  • Läsning och att förstå innehållet i en text är av största vikt för att barnen ska kunna ta till sig information i sin omgivning, komma vidare i sin utbildning men även växa upp till personer som kan ta reda på och förstå sina rättigheter och möjligheter som medmänniskor. En fråga om demokrati.